System informowania o nieprawidłowościach

Prawidłowy i zgodny z zasadami sposób postępowania ma dla Grupy Roto najwyższe znaczenie. Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się na zasadach integralności i zgodności. Aby móc sprostać tym wymaganiom, musimy dowiadywać się o potencjalnych nieprawidłowościach, które mogą mieć poważne konsekwencje dla naszego przedsiębiorstwa.

 

Nasz system informowania o nieprawidłowościach służy do przyjmowania i opracowywania zgłoszeń dotyczących faktycznych lub domniemanych naruszeń reguł, Wewnętrznego Systemu Kontroli i innych zarządzeń firmy Roto, a także informacji o sposobach zachowania, które budzą znaczące obawy o niekorzystne skutki ekonomiczne dla Roto lub naruszenie jego reputacji firmy.

Każde zgłoszenie jest sprawdzane i konsekwentnie badane. Dochodzenia są prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności; w razie potrzeby informacje można również przekazywać anonimowo. Ponadto osobom przekazującym zgłoszenie oraz osobom, których ono dotyczy, a także pracownikom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia gwarantujemy największą możliwą ochronę.

 

 

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości

Mają Państwo możliwość

 

  • bezpośredniego i poufnego lub, w razie potrzeby, anonimowego przekazywania informacji za pośrednictwem cyfrowego systemu informowania o nieprawidłowości na stronie https://roto.integrityline.com/, wymieniać dokumenty i pozostawać w kontakcie za pośrednictwem własnej skrzynki pocztowej;

 


Ważna uwaga podczas korzystania z cyfrowego systemu informowania o nieprawidłowościach: Jeżeli na liście nie ma preferowanego języka, zgłoszenie można również przekazać w każdym innym języku. Osoby przekazujące zgłoszenie same mogą zdecydować, czy chcą pozostać anonimowe. System został sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych.

 

 

Przekazywanie zgłoszenia

Aby Państwa zgłoszenie zostało odpowiednio opracowane i zbadane, ważne jest, aby było jak najbardziej szczegółowe. Pomocne będzie podanie odpowiedzi na pięć poniższych pytań w Państwa zgłoszeniu:

  • Kto?
  • Co?
  • Kiedy?
  • Jak?
  • Gdzie?

 

Osoba przekazująca zgłoszenie musi pamiętać o tym, aby opisy były zrozumiałe również dla osób spoza branży. W tym celu pomocna będzie Państwa dostępność w razie dodatkowych pytań.

 

Zarządzenie w sprawie systemu informowania o nieprawidłowościach Roto

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu postępowania ze zgłoszeniami, prosimy zapoznać się z Zarządzeniem w sprawie systemu informowania o nieprawidłowościach Roto, do którego link można znaleźć w cyfrowym systemie informowania o nieprawidłowościach.


 

Uwaga

System informowania o nieprawidłowościach nie jest przeznaczony do skarg ogólnych, wewnętrznych (osobistych) sporów i konfliktów ani do przesyłania zapytań dotyczących produktu i gwarancji. W przypadku skarg ogólnych, zapytań dotyczących produktu lub gwarancji prosimy się kontaktować z lokalnym działem serwisowym Roto; w razie wewnętrznych sporów lub konfliktów prosimy się kontaktować z przełożonym, osobą odpowiedzialną za proces lub działem HR.

autorenew