Grupa osób słuchających prezentacji

Rozwój zasobów ludzkich

Wymagać i wspierać.

Jesteśmy świadomi, iż główną rolę w odniesieniu sukcesu odgrywa człowiek, a nie maszyny czy technologia. W zespole możemy wspólnie na siebie liczyć. Dążymy do tego, aby nasi Pracownicy posiadali takie kompetencje, które umożliwią osiąganie postawionych celów w sposób wyróżniający się na tle innych producentów oraz przyczyniający się do wypełnienia przyjętej strategii. Ten cel może zostać osiągnięty tylko z mocnym zespołem, zaangażowanych, zmotywowanych, zorientowanych na cel Pracowników.

Zapewniamy rozwój naszych pracowników, m.in. poprzez:

  • Wewnętrzne comiesięczne warsztaty
  • Rozmowy roczne z pracownikami 
  • Roczny Plan Szkoleń
autorenew