mapa_dystrybucji

Mapa Dystrybutorów Produktów Roto

Dzięki aplikacji "Mapa Dystrybutorów", po wpisaniu kodu pocztowego, wyświetli się lista punktów dystrybucyjnych ROTO w najbliższej okolicy. 

Zapraszamy do zgłaszania Państwa firm. 

Wyrażenie zgody na umieszczenie danych Państwa firmy jest całkowicie dobrowolne, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie wyłącznie brak uwzględnienia Państwa danych w aplikacji „Mapa Dystrybutorów”, a w konsekwencji brak możliwości wyszukania Państwa firmy przez Klientów. 

Aby zgłosić Państwa firmę, proszę wypełnić formularz.

DANE DYSTRYBUTORA

Będącego osobą fizyczną lub spółką, w której nazwie są dane osoby fizycznej:

Jako DYSTRYBUTOR lub WSPÓLNIK DYSTRYBUTORA, będącego spółką, w której nazwie są dane osoby fizycznej - oświadczam, że potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, oraz chcę dodać moją firmę do „Mapy Dystrybutorów” i wyrażam dobrowolną zgodę na zamieszczenie wyżej wymienionych danych na stronie internetowej Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie w ramach aplikacji Mapa Dystrybutorów ROTO.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, adres: ul. Lubelska 104, 21 – 100 Lubartów (Administrator).
   
 2. Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony: dataprotectiondst-pl@roto-frank.com 
   
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu ich umieszczenia na stronie internetowej Administratora w ramach aplikacji w postaci Mapy Dystrybutorów ROTO, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   
 4. Podanie Danych Osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie i nie wyrażenie zgody uniemożliwi realizację celu wskazanego powyżej. 
   
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych może zostać powierzone, bądź dane mogą zostać udostępnione, przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, usługi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Dane zostaną zamieszczone na stronie internetowej Administratora w ramach publicznie dostępnej aplikacji w postaci Mapy Dystrybutorów ROTO.
   
 6. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), z wyłączeniem sytuacji, w której strona internetowa Administratora będzie wyświetlana poza tym obszarem. 
   
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO. 
   
 8. Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych - w granicach art. 21 RODO, g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Koordynatorowi Ochrony. 
   
 10. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
   
 11. Niniejsza klauzula informacyjna jest niezależna od innych klauzul informacyjnych udostępnionych mi przez Administratora, w tym od klauzuli informacyjnej, znajdującej się tutaj.
autorenew