Wyższy komfort cieplny z Termo-blokiem WD

Roto_Dach_mitBaum_02B_1124x375px
Co to jest Termo-blok WD?

Termo-blok WD jest fabrycznie montowanym systemem izolacji termicznej okna dachowego. Wykonywany jest z materiałów odpornych na promieniowanie UV i proces utleniania (polipropylen lub polietylen). Charakteryzuje się bardzo dobrym parametrem cieplnym. Dodatkowo, jest trwały, elastyczny i łatwy w montażu. Uzupełnieniem Termo-bloku WD jest fartuch z folii paroizolacyjnej. Fartuch ten skleja elementy docieplenia z ramą okienną i gwarantuje szczelne połączenie okna z wewnętrzną folią paroizolacyjną. Termo-blok WD ogranicza mostki termiczne na styku okna z więźbą dachową, eliminując jednocześnie zjawisko kondensacji pary wodnej na elementach okna.

Jakie korzyści daje Termo-blok WD?

Termo-blok WD, to jeden z głównych elementów tzw. ciepłego montażu okna. Zapewnia odpowiedni komfort cieplny mieszkańcom, a także przeciwdziała ewentualnemu zawilgoceniu wnęki okiennej. Punkt styku okna dachowego z konstrukcją dachu stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i gromadzenie się wilgoci. Rama okna dachowego jest zamontowana powyżej warstwy ocieplania dachu, a tym samym jest bezpośrednio narażona na działanie niskich temperatur w zimie, a wysokich w lecie.

Termo-blok WD zamontowany na całej wysokości ramy okiennej, skutecznie minimalizuje mostki termiczne na całym jej obwodzie oraz zapewnia wyjątkową szczelność połączenia. Poprawia parametr cieplny całego okna nawet o 15% oraz stanowi skuteczną barierę dla niepożądanych dźwięków docierających do wnętrza przy zamkniętym oknie.

Fabrycznie zamontowany Termo-blok WD wraz z fartuchem paroizolacyjnym, to duże ułatwienie dla wykonawców odpowiedzialnych za docieplenie wnęki okiennej i wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowej. Gdy okno nie jest wyposażone w te elementy, to prawidłowe docieplenie ramy okiennej, zamontowanej w wąskiej przestrzeni międzykrokwiowej stanowi nie lada wyzwanie. Wciskanie materiału izolacyjnego w szczeliny o szerokości: 2-3 cm jest trudnym zadaniem i nie gwarantuje zachowania ciągłości izolacji. Szczelne połączenie wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej z ramą okienną, to również trudna i pracochłonna czynność, gdy okno nie jest fabrycznie wyposażone w odpowiedni fartuch. Termo-blok WD w oknach Roto poprawia komfort i ułatwia życie nie tylko użytkownikom poddasza, ale także dekarzom.

autorenew